Omejitev odgovornosti

Podatki ter opisi storitev in izdelkov na tej spletni strani lahko vsebujejo napake in za?asno niso na voljo. ?eprav se Skupina Stafa trudi zagotoviti vse informacije o storitvah in izdelkih ?im bolj u?inkovito in pravilno, ni odgovorna za napake, pomanjkljivosti in drugo škodo, ki so lahko posledica uporabe te spletne strani. Skupina Stafa zato v mejah, ki jih dopuš?a nizozemsko pravo, ne prevzema nikakršne odgovornosti.

Avtorske pravice

Vsebine te spletne strani ni dovoljeno reproducirati ali kako druga?e uporabljati brez predhodnega dovoljenja Skupine Stafa. Izjeme so nalaganje, branje na enem samem ra?unalniku in/ali tiskanje enega papirnega izvoda vsebine za osebno, neposlovno rabo.

Izjava o varstvu osebnih podatkov
Skupina Stafa spoštuje zasebnost vseh obiskovalcev spletne strani. To spletno stran lahko obiš?ete anonimno. Skupina Stafa med vašim obiskom ne zbira in/ali kakor koli obdeluje vaših podatkov, pri ?emer upošteva dolo?ila, opisana v nadaljevanju. Ob obisku se vaš IP-naslov shrani prek »statisti?nega« serverja, ki ustvari podatke, ki se obdelajo anonimno in le v statisti?ne namene. Skupina Stafa obravnava vaše osebne podatke strogo zaupno. Vaše podatke uporabljamo za to, da vam pošljemo informacije, ki jih zahtevate in so za vas pomembne. Te podatke predložimo samo tisti tretji osebi, ki jo povabimo k sodelovanju, zato da vam lahko priskrbimo zahtevane informacije. Na to pristanete s tem, ko vnesete svoje podatke. Ta izjava o varstvu osebnih podatkov ne velja za spletne strani tretjih oseb, do katerih lahko dostopate prek povezav na tej spletni strani. Skupina Stafa si pridržuje pravico do sprememb te izjave, zato je priporo?ljivo, da jo redno prebirate in se tako seznanite z morebitnimi spremembami.

E-novice
E-novice vam ob?asno pošiljamo, zato da vas obveš?amo o najnovejšem dogajanju v panogi. Ker cenimo res samo najpomembnejše novice, vam e-novic ne bomo poslali ve? kot desetkrat letno. ?e kljub temu ne želite, da vam jih Skupina Stafa pošilja, se lahko od njih odjavite na koncu vsakokratnih e-novic.

Pogoji dostave
Za vse ponudbe, potrjena naro?ila, dostave in z nami sklenjene pogodbe veljajo naši splošni pogoji prodaje in dobave. Dokler ne prejmemo celotnega pla?ila, dostavljeno blago ostane v naši lasti. Upoštevajte, da ne priznavamo nikakršnih drugih splošnih pogojev. Potrjena naro?ila nakupa lahko sprejmemo, samo ?e sprejmete naše splošne prodajne in dostavne pogoje.

© 2019 Skupina Stafa. Vse pravice pridrane.